Katson ikonia -Ikoni katsoo minua


Ikonit
Ajatellaan usein kuuluvan ortodokseille mutta ei niiden todella tarvitse olla vain ortodoksikristityn elämään kuuluvia sillä
Pyhiä kuvia on ollut kodeissa ja kirkoissa varhaiskristilliseltä ajalta lähtien .
Minkä Sana ilmoittaa korvalle sen kuva silmälle.

Ikoneilla
onkin ensisijassa opettava merkitys .
Niitä pidetään evankeliumin ja ristin kanssa
todistajina Kristuksen suorittamasta pelastusteosta.
Ikonia ei koskaan palvota; PALVONTA kuuluu yksinomaan Kolmiyhteiselle Jumalalle.

Sen sijaan ikoni on Pyhä kuva joka kirkastaa kuvattavan kautta Jumalan lihaksitulosta ja on siten Jeesuksen syntymän , Hänen maanpäällisen elämänsä – ja ennenkaikkea hänen ylösnousemuksensa todistus.
Inkarnaatio mahdollistikin ikonien tekemisen; Kristuksen syntymässä Jumala tuli lihaksi ja mahdollisti kuvaamattoman Jumalan kuvaamisen. Tämä kumosi juutalaisille annetun kuvakiellon.

Ikonin kuvan katsominen ja ajattelu vahvistaa hengellistä elämäämme ja saattaa meidät rukoukseen.

Ikoni avaa hengellistä tietä ei vain sunnuntaisin ja kirkossa vaan myös arjessa –kaikissa toimissamme-. myös ruumiillisissa-älyllisissä ja maallisissa toimissamme.

Varhaisimmat ikonit esittivät Kristusta ja Hänen äitiään Neitsyt Mariaa.
Pyhien kunnioittaminen tuli osaksi ikoneita todistukseksi Jumalan työstä heidän elämässään,
Pyhän hengen vaikutuksesta johtamaan ihmisiä hengellisyyden tiellä.
Pyhät ihmiset ovatkin ikään kuin ystäviämme ,kanssakilvoittelijoitamme.

Pyhyyttä ihmisessä ei koskaan ajatella hänen itsensä saavutukseksi vaan se on aina Jumalasta lähtöisin ja todistaa meille Jumalan suuruutta ja Pyhyyttä .
Pyhiä , ikoneissa kuvattuja voimme pitää ja kunnioittaa ikään kuin ystävinämme ja kanssakilvoittelijoinamme joiden elämässä näkyi Jumalan voima ja suuruus.
Keskuudessamme eläviä ihmisiä ei ikoneissa esitetä.

Ikonia ei myöskään koskaan signeerata vaan tekijä säilyy anonyyminä koska Ikoni valmistetaan Jumalan kunniaksi.
Ikonien tehtävä vaikka ovatkin usein hyvin kauniita ei ole esteettisessä kauneudessa vaan ikoni tehdään rukouksella ja nimenomaan rukousta varten.

Ikonia ´suudellaan´ ruumiilla,mielellä ja tunteella.
Myös liekki(tuohus/lampukka) ja suitsutus ovat kunnioituksen osoituksia Pyhiä kuvia kohtaan.
Ikoneiden suutelemisesta on olemassa erilaisia ,kultuureistakin riippuvia perinteitä.
Pääperiaatteina voidaan kuitenkin pitää:
Kristusta Jumalan Poikaa kohtaan osoitetaan alamaisuutta ja siksi jalkoihin suuteleminen on soveliainta.
Jumalansynnyttäjää Neitsyt Mariaa voimme suudella käteen ja muita Pyhiä kohtaan
osoitamme kunnioitusta häntä kunnioittavan ystävän poskisuudelmalla.
Rukousnauha

Rukousnauha on apuväline, jonka tarkoitus on auttaa ihmistä keskittymään.
Se voi olla lisäksi mukana seuraava matkatoveri,
joka tuo turvallisuutta elämään
ja on muistuttamassa meitä Jumalan läsnäolosta.

Rukousnauhaa käytetään yleensä
niin sanotun Jeesuksen rukouksen yhteydessä.
Jeesuksen rukous kuuluu täydellisenä:
Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika
Armada minua syntistä ja lyhennettynä:
Herra Jeesus Kristus, armahda minua.
Tämä rukous lausutaan rukousnauhan
kunkin solmun kohdalla
kerran joko hiljaa mielessä
tai yksin oltaessa mahdollisesti myös ääneen.
Jeesuksen rukous luetaan aina salaa muilta,
useimmiten omassa huoneessa, ikonin edessä.
Jeesuksen rukoukseen voi haluttaessa yhdistää myös maahankumarruksen,
joko täydellisen otsa maahan
painettuna tai osittaisen käden kosketus maahan.

Jeesuksen rukous on ihmisen Kristukselle osoittama avunpyyntö elämän kaikissa tilanteissa. Sen toistaminen voi myös tehdä meidät paremmin tietoisiksi vapahtajan läsnäolosta elämässämme.

Jeesuksen rukouksesta suurimman hyödyn saa harjoittaessaan sitä päivittäin, esimerkiksi iltarukouksen yhteydessä. Parempi on lukea sitä rukousnauhan kanssa vähän
ja keskittyneesti kuin paljon
ja kiinnittämättä huomiota sanoihin.

Rukousnauhoja on eri pituisia ja eri materiaaleista valmistettuja. Rukousnauhan voi hankittuaan viedä kirkkoon siunattavaksi.

Jeesuksen rukouksesta on myös paljon kirjoja. Ehkä kaikkein helppotajuisin tuntemattoman kirjoittajan laatima Vaeltajan kertomukset.(Valamon luostarin julkaisema)

Niinpä! Siinä ortodoksin mietteitä rukousnauhan käytöstä. Katsotaapa vielä miten katolinen rukousnauhaa soisi käytettävän

Ruusukkorukous on saavuttanut nykyisen muotonsa sydänkeskiajalla.
Tuolloin usein lukutaidottomat munkit loivat tavan rukoilla 150
Ave Maria-rukousta eränlaiseksi vastineeksi Raamatun Psalmien kirjan
150 psalmille,joita he eivät osanneet lukea.Perinteisesti psalmien lukeminen
oli ollut osa luostarien hurskauslämää.


Tilaus » Info »


Suuret Juhlat
Kirkkovuosi
syys
talvi
kevät
kesä

Photobucket - Video and Image Hosting
Bible
Fixed Feast
Sunday of the Publican
Meatfare Sunday
Forgiveness Sunday
Palm Sunday
->
Pascha
Mid-Pentecost
Holy Ascension
Pentecost-Trinity Sunday
All Saints

Photobucket - Video and Image Hosting
Sanastoa

Sofia
Volosov
Lebedeva
Juri Bondar
Rukousnauha
ruusukko
Merisaarna
Ruusukkorukous
Metalli-ikonit
Elisabeth
Varvara
Marian Ilmestys
 

378633