Katson ikonia -Ikoni katsoo minua


Ikonit
Ajatellaan usein kuuluvan ortodokseille mutta ei niiden todella tarvitse olla vain ortodoksikristityn elämään kuuluvia sillä
Pyhiä kuvia on ollut kodeissa ja kirkoissa varhaiskristilliseltä ajalta lähtien .
Minkä Sana ilmoittaa korvalle sen kuva silmälle.

Ikoneilla
onkin ensisijassa opettava merkitys .
Niitä pidetään evankeliumin ja ristin kanssa
todistajina Kristuksen suorittamasta pelastusteosta.
Ikonia ei koskaan palvota; PALVONTA kuuluu yksinomaan Kolmiyhteiselle Jumalalle.

Sen sijaan ikoni on Pyhä kuva joka kirkastaa kuvattavan kautta Jumalan lihaksitulosta ja on siten Jeesuksen syntymän , Hänen maanpäällisen elämänsä – ja ennenkaikkea hänen ylösnousemuksensa todistus.
Inkarnaatio mahdollistikin ikonien tekemisen; Kristuksen syntymässä Jumala tuli lihaksi ja mahdollisti kuvaamattoman Jumalan kuvaamisen. Tämä kumosi juutalaisille annetun kuvakiellon.

Ikonin kuvan katsominen ja ajattelu vahvistaa hengellistä elämäämme ja saattaa meidät rukoukseen.

Ikoni avaa hengellistä tietä ei vain sunnuntaisin ja kirkossa vaan myös arjessa –kaikissa toimissamme-. myös ruumiillisissa-älyllisissä ja maallisissa toimissamme.

Varhaisimmat ikonit esittivät Kristusta ja Hänen äitiään Neitsyt Mariaa.
Pyhien kunnioittaminen tuli osaksi ikoneita todistukseksi Jumalan työstä heidän elämässään,
Pyhän hengen vaikutuksesta johtamaan ihmisiä hengellisyyden tiellä.
Pyhät ihmiset ovatkin ikään kuin ystäviämme ,kanssakilvoittelijoitamme.

Pyhyyttä ihmisessä ei koskaan ajatella hänen itsensä saavutukseksi vaan se on aina Jumalasta lähtöisin ja todistaa meille Jumalan suuruutta ja Pyhyyttä .
Pyhiä , ikoneissa kuvattuja voimme pitää ja kunnioittaa ikään kuin ystävinämme ja kanssakilvoittelijoinamme joiden elämässä näkyi Jumalan voima ja suuruus.
Keskuudessamme eläviä ihmisiä ei ikoneissa esitetä.

Ikonia ei myöskään koskaan signeerata vaan tekijä säilyy anonyyminä koska Ikoni valmistetaan Jumalan kunniaksi.
Ikonien tehtävä vaikka ovatkin usein hyvin kauniita ei ole esteettisessä kauneudessa vaan ikoni tehdään rukouksella ja nimenomaan rukousta varten.

Ikonia ´suudellaan´ ruumiilla,mielellä ja tunteella.
Myös liekki(tuohus/lampukka) ja suitsutus ovat kunnioituksen osoituksia Pyhiä kuvia kohtaan.
Ikoneiden suutelemisesta on olemassa erilaisia ,kultuureistakin riippuvia perinteitä.
Pääperiaatteina voidaan kuitenkin pitää:
Kristusta Jumalan Poikaa kohtaan osoitetaan alamaisuutta ja siksi jalkoihin suuteleminen on soveliainta.
Jumalansynnyttäjää Neitsyt Mariaa voimme suudella käteen ja muita Pyhiä kohtaan
osoitamme kunnioitusta häntä kunnioittavan ystävän poskisuudelmalla.
Ruusukko

Ruusukkorukouksessa mietiskelemme Jeesuksen elämän keskeisiä salaisuuksia. Mietiskellessämme me puhuttelemme pyhää Jumalanäitiä, autuasta Neitsyt Mariaa, joka kaikkien uskovien esimerkkinä oli erityisellä tavalla osallinen Jeesuksen pelastustyöhön.

"Ruusukko" terminä tarkoittaa sekä kyseistä rukousta että rukousnauhaa, jonka avulla sitä rukoillaan.

Ruusukkoa rukoiltaessa on hyvä tapa muistaa samalla kirkon, maailman ja lähimmäisten tarpeita. Siksi voidaan jokaisen salaisuuden kohdalle lisätä jokin esirukousaihe.

Ruusukkorukoukseen liitetyistä salaisuuksista uusimmat ovat ns. valoisat salaisuudet, jotka paavi Johannes Paavali II lisäsi vapaaehtoiseksi lisäksi perinteisten salaisuuksien rinnalle apostolisessa kirjeessään Rosarium Virginis Mariae (2002). Perinteinen päiväjärjestys on seuraava: iloiset salaisuudet (Kristuksen lapsuus) maanantaisin ja torstaisin, murheelliset salaisuudet (Kristuksen kärsimys) tiistaisin ja perjantaisin sekä kunniakkaat salaisuudet (Kristuksen kunnia) keskiviikkoisin, lauantaisin ja sunnuntaisin. Vielä aikaisempi traditio jakaa myös sunnuntaiden vuorot: iloiset salaisuudet adventista septuagesimaan (3. sunnuntai ennen paastonaikaa), murheelliset salaisuudet septuagesimasta palmusunnuntaihin, kunniakkaat salaisuudet pääsiäisestä adventtiin.


--------------------------------------------------------------------------------

Ruusukon rukoileminen

Aloitus

1. Krusifiksin tai pelkän ristin kohdalla tehdään ristinmerkki ja sanotaan:

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Tämän jälkeen lausutaan apostolinen uskontunnustus:

Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi Neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja Pyhään Henkeen, pyhän katolisen kirkon, pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen. Credo in Deum, Patrem Omnipotentem, Creatorem Caeli et terrae; et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum: qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus. Descendit ad inferos; tertia die resurrexit a mortuis; ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis; inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, et vitam aeternam. Amen.

2. Ensimmäisen ison tai erillisen helmen kohdalla sanotaan Isä meidän -rukous:

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Aamen. Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum: adveniat regnum tuum: fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie: et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem: sed libera nos a malo. Amen.

3. Kolmen seuraavan pienemmän helmen kohdalla sanotaan Terve Maria -rukous uskon lisääntymiseksi, toivon vahvistumiseksi ja rakkauden syttymiseksi:

(Uskon lisääntymiseksi) Terve Maria, armoitettu, Herra sinun kanssasi. Siunattu sinä naisten joukossa ja siunattu kohtusi hedelmä Jeesus. Pyhä Maria, Jumalanäiti, rukoile meidän syntisten puolesta nyt ja kuolemamme hetkenä. Aamen.
(Toivon vahvistumiseksi) Terve Maria ...
(Rakkauden syttymiseksi) Terve Maria ... Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus,et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

4. Tämän jälkeen sanotaan Kunnia isälle:

Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Kymmeniköt eli dekadit

Dekadit koostuvat seuraavista osista:

a) Ison tai erillisen helmen kohdalla mainitaan ensin yksi ruusukon salaisuus, mahdollinen esirukousaihe ja sanotaan Isä meidän.
b) Seuraavien kymmenien helmen kohdalla sanotaan Terve Maria.
c) Lopuksi sanotaan Kunnia Isälle sekä mahdollinen lisärukous.

Salaisuudet ovat seuraavat:

Iloiset salaisuudet
maanantaisin ja lauantaisin

1. Enkeli Gabriel tuo ilosanoman Neitsyt Marialle. (Luuk. 1:26-27)
2. Maria vierailee Elisabetin luona. (Luuk. 1:39-42)
3. Jeesus syntyy. (Luuk. 2:1-7)
4. Jeesus omistetaan Jumalalle. (Luuk. 2:21-24)
5. Jeesus löydetään temppelistä. (Luuk. 2:41-47)
Valoisat salaisuudet
torstaisin

1. Jeesuksen kaste Jordan-virrassa. (Matt. 3:16-17)
2. Jeesuksen ilmoittaa itsensä Kaanan häissä. (Joh. 2:1-5)
3. Jumalan valtakunnan julistaminen ja kutsu kääntymykseen. (Mark. 1:15)
4. Jeesuksen kirkastuminen. (Matt. 17:1-2)
5. Jeesus asettaa eukaristian. (Matt. 26:26)
Murheelliset salaisuudet
tiistaisin ja perjantaisin

1. Jeesuksen kuolemantuska Getsemanessa. (Matt. 26:36-39)
2. Jeesusta ruoskitaan. (Joh. 19:1-3)
3. Jeesus kruunataan orjantappuroilla. (Matt. 27:27-29)
4. Jeesus kantaa ristiään. (Mark. 15:21-22)
5. Jeesus kuolee ristillä. (Luuk. 23:33-46)
Kunniakkaat salaisuudet
keskiviikkoisin ja sunnuntaisin

1. Jeesus nousee kuolleista. (Luuk. 24:1-6)
2. Jeesus astuu ylös taivaaseen. (Mark. 16:19)
3. Jeesus lähettää Pyhän Hengen. (Apt. 2:1-4)
4. Neitsyt Maria otetaan taivaaseen. (Luuk. 1:48-49)
5. Neitsyt Maria kruunataan taivaassa. (Apt. 12:1)


Mahdollinen lisärukous Kunnian jälkeen, ns. Fatiman rukous:

Herra Jeesus, anna meille anteeksi velkamme ja pelasta meidät helvetin tulesta. Johdata taivaaseen kaikki sielut, erityisesti ne, jotka eniten tarvitsevat armeliaisuuttasi. Domine Iesu, dimitte nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori, perduc in caelum omnes animas, praesertim eas quae misericordiae tuae maxime indigent.

Lopuksi

Viiden dekadin (tai kaikkien salaisuuksien) jälkeen lausutaan tai lauletaan Salve Regina:

Terve, kuningatar, laupeuden äiti, elämä, ihanuus ja toivomme, terve. Sinua huudamme, me Eevan karkotetut lapset, sinulle huokaamme vaikeroiden ja itkien tässä kyynelten laaksossa. Eijaa, siis, varma puoltajamme, laupias katseesi puoleemme käännä, ja Jeesus, kohtusi siunattu hedelmä, tämän maanpaon jälkeen näytä meille. Oi lempeä, oi uskollinen, oi ihana Neitsyt Maria. Salve, Regina, mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii Hevae; ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Tämän jälkeen voidaan lausua Loreton litania sekä sen loppurukous.

Herra, armahda. Herra, armahda.
Kristus, armahda. Kristus, armahda.
Herra, armahda. Herra, armahda.
Kristus, kuule meitä. Kristus, kuule meitä.
Kristus, kuule rukouksemme. Kristus, kuule rukouksemme.
Taivaallinen isä, Jumala, armahda meitä.
Poika, maailman Lunastaja, Jumala, armahda meitä.
Pyhä Henki, Jumala, armahda meitä.
Pyhä Kolminaisuus, yksi Jumala, armahda meitä.

Pyhä Maria, rukoile puolestamme.
Pyhä Jumalansynnyttäjä, ...
Pyhä neitsyiden Neitsyt, ...
Kristuksen Äiti, ...
Kirkon Äiti, ...
Jumalallisen armon Äiti, ...
Puhtain Äiti, ...
Neitsyiden Äiti, ...
Koskematon Äiti, ...
Loukkaamaton Äiti, ...
Rakastettava Äiti, ...
Ihmeellinen Äiti, ...
Hyvän neuvon Äiti, ...
Luojan Äiti, ...
Vapahtajan Äiti, ...

Viisain Neitsyt, ...
Kunnioitettava Neitsyt, ...
Ylistettävä Neitsyt, ...
Voimallinen Neitsyt, ...
Lempeä Neitsyt, ...
Uskollinen Neitsyt, ...

Vanhurskauden kuvastin, ...
Viisauden istuin, ...
Ilomme lähde, ...
Pyhän Hengen malja, ...
Kallisarvoinen malja, ...
Hartauden malja, ...
Mystinen ruusu, ...
Daavidin torni, ...
Norsunluinen torni, ...
Kultainen huone, ...
Liiton arkki, ...
Taivaan portti, ...
Kointähti, ...
Sairaiden parantuminen, ...
Syntisten turva, ...
Murheellisten lohduttaja, ...
Kristittyjen auttaja, ...

Enkelien kuningatar, ...
Patriarkkojen kuningatar, ...
Profeettojen kuningatar, ...
Apostoleiden kuningatar, ...
Marttyyrien kuningatar, ...
Neitsyiden kuningatar, ...
Tunnustajien kuningatar, ...
Kaikkien pyhien kuningatar, ...
Perisynnitön kuningatar, ...
Taivaaseenotettu kuningatar, ...
Pyhän Ruusukon kuningatar, ...
Perheen kuningatar, ...
Rauhan kuningatar, ...

Jumalan Karitsa, joka pois otat maailman synnin,
säästä meitä, Herra.
Jumalan Karitsa, joka pois otat maailman synnin,
kuule rukouksemme, Herra.

Jumalan Karitsa, joka pois otat maailman synnin,
armahda meitä.

Rukoile puolestamme pyhä Jumalansynnyttäjä,
että me Kristuksen lupausten arvoisiksi tulisimme.

Rukoilkaamme. Isä Jumala, ainosyntyinen Poikasi valmisti meille elämällään, kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan iankaikkisen pelastuksen palkinnon. Me rukoilemme sinua: suo, että me näitä Neitsyt Marian ruusukon salaisuuksia mietiskellen ymmärtäisimme niiden merkityksen ja eläisimme niiden mukaan. Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta. Aamen.


Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.
Christe, eleison. Christe, eleison.
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.
Christe, audi nos. Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos. Christe, exaudi nos.
Pater de caelis, Deus, miserere nobis.
Fili, Redemptor mundi, Deus, miserere nobis.
Spiritus Sancte Deus, miserere nobis.
Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis.

Sancta Maria, ora pro nobis.
Sancta Dei Genetrix, ...
Sancta Virgo virginum, ...
Mater Christi, ...
Mater Ecclesiae, ...
Mater Divinae gratiae, ...
Mater purissima, ...
Mater castissima, ...
Mater inviolata, ...
Mater intemerata, ...
Mater amabilis, ...
Mater admirabilis, ...
Mater boni Consilii, ...
Mater Creatoris, ...
Mater Salvatoris, ...

Virgo prudentissima, ...
Virgo veneranda, ...
Virgo praedicanda, ...
Virgo potens, ...
Virgo clemens, ...
Virgo fidelis, ...

Speculum iustitiae, ...
Sedes sapientiae, ...
Causa nostrae laetitiae, ...
Vas spirituale, ...
Vas honorabile, ...
Vas insigne devotionis, ...
Rosa mystica, ...
Turris Davidica, ...
Turris eburnea, ...
Domus aurea, ...
Foederis arca, ...
Ianua caeli, ...
Stella matutina, ...
Salus infirmorum, ...
Refugium peccatorum, ...
Consolatrix afflictorum, ...
Auxilium Christianorum, ...

Regina Angelorum, ...
Regina Patriarcharum, ...
Regina Prophetarum, ...
Regina Apostolorum, ...
Regina Martyrum, ...
Regina Confessorum, ...
Regina Virginum, ...
Regina Sanctorum omnium, ...
Regina sine labe originali concepta, ...
Regina in caelum assumpta, ...
Regina Sanctissimi Rosarii, ...
Regina familiae, ...
Regina pacis, ...

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
parce nobis, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
exaudi nobis, Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus: Deus, cuius Unigeniti per vitam, mortem et resurrectionem suam nobis salutis aeternae praemia comparavit, concede, quaesumus: ut haec mysteria sacratissimo beatae Mariae Virginis Rosario recolentes, et imitemur quod continent, et quod promittunt assequamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.Tilaus » Info »


Suuret Juhlat
Kirkkovuosi
syys
talvi
kevät
kesä

Photobucket - Video and Image Hosting
Bible
Fixed Feast
Sunday of the Publican
Meatfare Sunday
Forgiveness Sunday
Palm Sunday
->
Pascha
Mid-Pentecost
Holy Ascension
Pentecost-Trinity Sunday
All Saints

Photobucket - Video and Image Hosting
Sanastoa

Sofia
Volosov
Lebedeva
Juri Bondar
Rukousnauha
ruusukko
Merisaarna
Ruusukkorukous
Metalli-ikonit
Elisabeth
Varvara
Marian Ilmestys
 

377999