Katson ikonia -Ikoni katsoo minua


Ikonit
Ajatellaan usein kuuluvan ortodokseille mutta ei niiden todella tarvitse olla vain ortodoksikristityn elämään kuuluvia sillä
Pyhiä kuvia on ollut kodeissa ja kirkoissa varhaiskristilliseltä ajalta lähtien .
Minkä Sana ilmoittaa korvalle sen kuva silmälle.

Ikoneilla
onkin ensisijassa opettava merkitys .
Niitä pidetään evankeliumin ja ristin kanssa
todistajina Kristuksen suorittamasta pelastusteosta.
Ikonia ei koskaan palvota; PALVONTA kuuluu yksinomaan Kolmiyhteiselle Jumalalle.

Sen sijaan ikoni on Pyhä kuva joka kirkastaa kuvattavan kautta Jumalan lihaksitulosta ja on siten Jeesuksen syntymän , Hänen maanpäällisen elämänsä – ja ennenkaikkea hänen ylösnousemuksensa todistus.
Inkarnaatio mahdollistikin ikonien tekemisen; Kristuksen syntymässä Jumala tuli lihaksi ja mahdollisti kuvaamattoman Jumalan kuvaamisen. Tämä kumosi juutalaisille annetun kuvakiellon.

Ikonin kuvan katsominen ja ajattelu vahvistaa hengellistä elämäämme ja saattaa meidät rukoukseen.

Ikoni avaa hengellistä tietä ei vain sunnuntaisin ja kirkossa vaan myös arjessa –kaikissa toimissamme-. myös ruumiillisissa-älyllisissä ja maallisissa toimissamme.

Varhaisimmat ikonit esittivät Kristusta ja Hänen äitiään Neitsyt Mariaa.
Pyhien kunnioittaminen tuli osaksi ikoneita todistukseksi Jumalan työstä heidän elämässään,
Pyhän hengen vaikutuksesta johtamaan ihmisiä hengellisyyden tiellä.
Pyhät ihmiset ovatkin ikään kuin ystäviämme ,kanssakilvoittelijoitamme.

Pyhyyttä ihmisessä ei koskaan ajatella hänen itsensä saavutukseksi vaan se on aina Jumalasta lähtöisin ja todistaa meille Jumalan suuruutta ja Pyhyyttä .
Pyhiä , ikoneissa kuvattuja voimme pitää ja kunnioittaa ikään kuin ystävinämme ja kanssakilvoittelijoinamme joiden elämässä näkyi Jumalan voima ja suuruus.
Keskuudessamme eläviä ihmisiä ei ikoneissa esitetä.

Ikonia ei myöskään koskaan signeerata vaan tekijä säilyy anonyyminä koska Ikoni valmistetaan Jumalan kunniaksi.
Ikonien tehtävä vaikka ovatkin usein hyvin kauniita ei ole esteettisessä kauneudessa vaan ikoni tehdään rukouksella ja nimenomaan rukousta varten.

Ikonia ´suudellaan´ ruumiilla,mielellä ja tunteella.
Myös liekki(tuohus/lampukka) ja suitsutus ovat kunnioituksen osoituksia Pyhiä kuvia kohtaan.
Ikoneiden suutelemisesta on olemassa erilaisia ,kultuureistakin riippuvia perinteitä.
Pääperiaatteina voidaan kuitenkin pitää:
Kristusta Jumalan Poikaa kohtaan osoitetaan alamaisuutta ja siksi jalkoihin suuteleminen on soveliainta.
Jumalansynnyttäjää Neitsyt Mariaa voimme suudella käteen ja muita Pyhiä kohtaan
osoitamme kunnioitusta häntä kunnioittavan ystävän poskisuudelmalla.
Metalli-ikonit

Metalli-ikonit


Metalli-ikonit ovat metallista valamalla valmistettuja ikoneja. Ne ovat kuvia, jotka on tehty uskonnollista käyttöä varten, maalattujen ikonien tavoin. Pienen kokonsa ja kestävyytensä ansiosta ne ovat olleet erityisen suosittuja matka-ikoneina. Metalli-ikoneita on pidetty tärkeinä henkilökohtaisen hartauden harjoituksessa ja niitä saatettiinkin kuljettaa mukana kaulanauhaan kiinnitettynä. Metalli-ikoneita ripustettiin puuikonien tavoin kodin ikoninurkkauksiin ja niitä kiinnitettiin talojen portteihin ja hautaristeihin. Ristinmuotoisia metalli-ikoneja käytettiin mm. siunaamiseen ja kastamiseen. Vanhauskoisten rukoushuoneiden ikonostaasit saattoivat kokonaan koostua metalli-ikoneista.

Vanhauskoiset

Metalli-ikoneita liitetään vanhauskoisiin ja niiden valmistus keskittyikin Venäjän vanhauskoisuuden keskuksiin. Vanhauskoisuus syntyi 1600-luvulla vastalauseena Venäjn patriarkka Nikonin toimeenpanemille uudistuksille. Liike erosi ortodoksisesta kirkosta ja sen johtohahmoksi nousi pappi Avvakum. Myöhemmin liike jakautui useisiin lahkoihin, joiden päähaaroja olivat papilliset ja papittomat vanhauskoiset.

Koska vanhauskoisia vainottiin, liikkeen jäsenet pakenivat Venäjän syrjäseuduille ja muodostivat yhdyskuntia. Ydinalueiksi muodostuivat mm. Pomori eli Vienanmeren Äänislahden etelärannikko, Laatokan ja Äänisen seutu, Vetka (entinen Puolan alue), Donin seutu ja Tzernigovätzina. Nykyisn vanhauskoiset elävät melko yhtenäisin ryhminä, mutta eivät enää eristyksissä muusta maailmasta. Kaikkien vanhauskoisuuden suuntauksien keskuspaikka on Moskova.

Metalli-ikonien tuotanto

Kupariseos, mitä ikoneihin käytettiin oli halpaa, valmistus lähes teollista ja valantatekniikka yksinkertaista. Näistä syistä metalli-ikonien tuotanto oli niin yleistä, että ne muodostavat Venäjän suurimman kirkollisen taide-esineistön ryhmän. Metallia saatiin esim. Länsi-Euroopasta, Ruotsista ja Pomorin rannikolta. Pomorin alueen metalliesiintymät synnyttivät Vienanmeren tuntumaan laajan valutuotannon keskuksen. Erityisesti Uiku- ja Lieksajoen rannoilla olevissa vanhauskoisten merkittävimmissä luostareissa ja skiitoissa eli sivuluostareissa, kehittyi 1720-luvulta lähtien erittäin korkealuokkainen metalli-ikonikulttuuri. Suosion kasvaessa metalli-ikoneita alettiin valmistaa myös Moskovassa, Uralilla, Kostromin alueella ja Baltiassa, mutta usein esikuvat näihin myöhempiin 1800-luvun metalli-ikoneihin löytyvät Uikujoen varhaisemmasta tuotannosta.

Metalli-ikonien valmistus loppui melko pian Lokakuun vallankumouksen jälkeen, mutta niiden valmistus aloitettiin uudelleen 1990-luvulla.

Valmistustekniikka

Metalli-ikonit valmistetaan valamalla. Yleisin valumenetelmä on kaksoismuottiin valettu hiekkavalu. Malli painetaan kehikossa olevaan sidosainetta sisältävään valuhiekkaan. Sama toistetaan mallin toiselle puolelle ja kehikot asetetaan vastakkain. Näin valmistuu kaksoismuotti, jonka reunassa olevasta aukosta sula metalli kaadetaan muottiin. Kun valu on kovettunut kehikot irrotetaan ja valusaumat poistetaan. Yksityiskohdat viimeistellään kaivertamalla ja kääntöpuoli yleensä hiotaan tai viilataan tasaiseksi. Värii metalliin saadaan emaloinnilla.

Valmistusmateriaalina on käytetty joko pronssia tai messinkiä. Pronssi on kuparin ja tinan seos, messinki taas kuparin ja sinkin seos. Puhtaasta kuparista tai muista metalleista valettuja metalli-ikoneja on tehty vähän.

METALLI-IKONITYYPIT

Metalli-ikonit voidaan ryhmitellä sekä muodon että ikonografian perusteella. Diptyykit, triptyykit ja tetraptyykit, eli kaksi-, kolme- ja neliosaiset ikonit muodostavat muotoon perustuen omat ryhmänsä. Tämän lisäksi voidaan erottaa yksiosaisten ikonien ryhmä ja risti-ikonien ryhmä. Ikonografisesti ikonit muodostavat ryhmiä aiheensa ja merkityksensä perusteella.

Diptyykki, triptyykki ja tetraptyykki

Moniosaisissa ja kokoontaitettavissa ikoneissa on yhdistetty samaan kokonaisuuteen useampia itsenäisiä kuva-aiheita. Kaksiosainen diptyykki taittuu kokoon vastakkain. Triptyykki taittuu kokoon viimeisestä, kooltaan pienimmästä levystä alkaen. Tetraptyykin reunimmaiset levyt taittuvat keskimmäisten sisään ja ne edelleen vastakkain. Päällimmäiseksi jäävän kentän ulkopuolella on usein symbolinen kuva Golgatan rististä. Uikujokelaisten moniosaisten metalli-ikonien erityispiirteenä on, että ne taittuvat aina sisäänpäin.

Yksiosainen ikoni

Pienten, yksiosaisten metalli-ikonien ryhmä on ikonografialtaan monimuotoisin. Siihen kuuluvat Kristuksen ikonit, Jumalanäidin ikonien muunnokset, pyhien ikonit ja kirkkovuoden juhlien ikonit.

Risti-ikoni

Risti on kristittyjen tunnus ja sillä on keskeinen osa monissa kristillisissä tapahtumissa liittyen mm. siunaamiseen ja kastamiseen. Yksinkertaisimmillaan vanhauskoinen metallinen risti-ikoni kuvaa kahdeksankärkiselle ristille ristiinnaulittua Kristusta. Ristin yläosaan on kuvattu pieni Kristuksen käsittätehty ikoni. Sen alla olla on kaksi enkeliä. Pisimmän poikkipuun äärilaidoilla on kuvattuna kuu ja aurinko ja ristin takaa näkyy Jerusalemin kaupunki. Ristin juurella on peitsi ja etikkasieni, sekä alla luolassa Adamin pääkallo.

Vanhauskoiset hyväksyivät vain kahdeksankärkisen ristin, jossa on kolme poikkipuuta. Tätä ristin muotoa he puolustivat sillä, että risti johon Kristus ristiinnaulittiin oli tehty heidn perinteensä mukaan kolmesta puusta: pystypuu oli sypressi, poikkipuu viikunapuuta ja vinopuu setripuuta.

Laajennettu risti-ikoni

Risti-ikoniaihe laajeni 1700-luvulla pelkistetystä ristiinnaulitun kuvauksesta myös ns. laajennetuksi risti-ikoniksi. Tässä tyypissä on kahdessa pystylevyssä molemmin puolin risti kuvattu neljä henkilöä: Jumalanäiti, Magdalan Maria, Johannes Teologi ja sadanpäämies Longinus.

Laajennettuihin risti-ikoneihin voitiin myös liittää muita ikoneita ja esim. serafikaari ristin yläosaan, joka on Guslitsyn metallivalutuotannolle tyypillinen piirre.

Deisis

Deisis on yksinkertaisimmillaan kolmen hahmon puolivartalokuvauksesta koostava ns. esirukousikoni. Aihetta kutsutaan myös esirukousryhmäksi. Usein triptyykin muotoon valetuissa ikoneissa on kolme hahmoa: vasemmalla on Jumalanäiti, keskellä Kristus Kaikkivaltias ja oikealla Johannes Edelläkävijä ja Kastaja.

Yhdeksikkö eli laajennettu deisis

Yhdeksikkö on myös kolmiosainen ikoni, jossa on kuvattu kokovartalohahmoina pyhien esirukousryhmä Kristuksen ympärille. Hahmoja on yhdeksän, josta ikonityypin nimikin juontuu. Vasemmassa kentässä on kuvattuna Moskovan metropoliitta Filip, Nikolaos Ihmeidentekijä ja Johannes Teologi. Keskimmäisessä kentässä on kuvattuna esirukousryhmä eli Jumalanäiti, Kristus Kaikkivaltias ja Johannes edelläkävijä. Oikealla on suojelusenkeli ja pyhittäjät Zozima ja Savvati Solovetskilaiset.

Kirkkovuoden suuret juhlat ja Jumalanäidin ikonien ylistys

Kaikkein laajimmalle levinneessä neliosaisessa ikonityypissä on kolmeen kenttään kuvattu kirkkovuoden 12 suurta juhlaa ja neljänteen kenttään neljä Jumalanäidin ylistys aihetta. Tämän tetraptyykin suorakaiteen muotoisten kenttien päälle on lisätty suippokärkiset kentät (ns. kokoänik, jonka muoto on tuttu Pohjois-Venäjän perinteisestä 1600-1700-lukujen arkkitehtuurista), joissa kuvataan Kristuksen ristiinnaulitseminen, Uuden testamentin Pyhä Kolminaisuus, Kunniallisen ja eläväksitekevän ristin ylentäminen ja Kaikkein pyhimmän Jumalanäidin ylistys.
Tilaus » Info »


Suuret Juhlat
Kirkkovuosi
syys
talvi
kevät
kesä

Photobucket - Video and Image Hosting
Bible
Fixed Feast
Sunday of the Publican
Meatfare Sunday
Forgiveness Sunday
Palm Sunday
->
Pascha
Mid-Pentecost
Holy Ascension
Pentecost-Trinity Sunday
All Saints

Photobucket - Video and Image Hosting
Sanastoa

Sofia
Volosov
Lebedeva
Juri Bondar
Rukousnauha
ruusukko
Merisaarna
Ruusukkorukous
Metalli-ikonit
Elisabeth
Varvara
Marian Ilmestys
 

378633