Katson ikonia -Ikoni katsoo minua


Ikonit
Ajatellaan usein kuuluvan ortodokseille mutta ei niiden todella tarvitse olla vain ortodoksikristityn elämään kuuluvia sillä
Pyhiä kuvia on ollut kodeissa ja kirkoissa varhaiskristilliseltä ajalta lähtien .
Minkä Sana ilmoittaa korvalle sen kuva silmälle.

Ikoneilla
onkin ensisijassa opettava merkitys .
Niitä pidetään evankeliumin ja ristin kanssa
todistajina Kristuksen suorittamasta pelastusteosta.
Ikonia ei koskaan palvota; PALVONTA kuuluu yksinomaan Kolmiyhteiselle Jumalalle.

Sen sijaan ikoni on Pyhä kuva joka kirkastaa kuvattavan kautta Jumalan lihaksitulosta ja on siten Jeesuksen syntymän , Hänen maanpäällisen elämänsä – ja ennenkaikkea hänen ylösnousemuksensa todistus.
Inkarnaatio mahdollistikin ikonien tekemisen; Kristuksen syntymässä Jumala tuli lihaksi ja mahdollisti kuvaamattoman Jumalan kuvaamisen. Tämä kumosi juutalaisille annetun kuvakiellon.

Ikonin kuvan katsominen ja ajattelu vahvistaa hengellistä elämäämme ja saattaa meidät rukoukseen.

Ikoni avaa hengellistä tietä ei vain sunnuntaisin ja kirkossa vaan myös arjessa –kaikissa toimissamme-. myös ruumiillisissa-älyllisissä ja maallisissa toimissamme.

Varhaisimmat ikonit esittivät Kristusta ja Hänen äitiään Neitsyt Mariaa.
Pyhien kunnioittaminen tuli osaksi ikoneita todistukseksi Jumalan työstä heidän elämässään,
Pyhän hengen vaikutuksesta johtamaan ihmisiä hengellisyyden tiellä.
Pyhät ihmiset ovatkin ikään kuin ystäviämme ,kanssakilvoittelijoitamme.

Pyhyyttä ihmisessä ei koskaan ajatella hänen itsensä saavutukseksi vaan se on aina Jumalasta lähtöisin ja todistaa meille Jumalan suuruutta ja Pyhyyttä .
Pyhiä , ikoneissa kuvattuja voimme pitää ja kunnioittaa ikään kuin ystävinämme ja kanssakilvoittelijoinamme joiden elämässä näkyi Jumalan voima ja suuruus.
Keskuudessamme eläviä ihmisiä ei ikoneissa esitetä.

Ikonia ei myöskään koskaan signeerata vaan tekijä säilyy anonyyminä koska Ikoni valmistetaan Jumalan kunniaksi.
Ikonien tehtävä vaikka ovatkin usein hyvin kauniita ei ole esteettisessä kauneudessa vaan ikoni tehdään rukouksella ja nimenomaan rukousta varten.

Ikonia ´suudellaan´ ruumiilla,mielellä ja tunteella.
Myös liekki(tuohus/lampukka) ja suitsutus ovat kunnioituksen osoituksia Pyhiä kuvia kohtaan.
Ikoneiden suutelemisesta on olemassa erilaisia ,kultuureistakin riippuvia perinteitä.
Pääperiaatteina voidaan kuitenkin pitää:
Kristusta Jumalan Poikaa kohtaan osoitetaan alamaisuutta ja siksi jalkoihin suuteleminen on soveliainta.
Jumalansynnyttäjää Neitsyt Mariaa voimme suudella käteen ja muita Pyhiä kohtaan
osoitamme kunnioitusta häntä kunnioittavan ystävän poskisuudelmalla.
->


Pyhien ikonit

Uudessa Testamentissa Jeesusta kutsutaan Pyhäksi, koska Pelastus on hänen kauttaan.Hän on tietenkin kaikkien kristittyjen Ylimmäinen Melkisedekiläinen Pappi ja Pyhien Pyhä.

Pyhiksi voidaan sanoa myös ihmisiä, koska he kuuluvat Jumalalle. (eikon=ikoni=kuva)Kirkkokalenterissa onkin lähes jokaiselle päivälle omistettu yhden tai useamman pyhän muisto.
Nämä Jumalan valitut pyhät miehet ja naiset, jotka kirkko on julistanut pyhäksi, ovat olleet hurskaita kilvoittelijoita.
Heidän elämänsä on ollut omistettu Jumalalle ja lähimmäisille. He ovat toimineet joko maailmassa tai luostareissa.
Heidän pyhyytensä ilmenemismuodoksi katsotaan mm. elämän pyhyys, marttyyrikuolema sekä elämän aikana tai kuoleman jälkeen haudalla tapahtuneet ihmeet.
Pyhillä on erilaisia heidän elämäänsä kuvaavia nimikkeitä kuten: profeetta, pyhittäjä, evankelista, tunnustaja ja Kristuksen tähden houkka.
Pyhän juhlapäivä on usein hänen iankaikkiseen elämään siirtymisensä päivä.

Sivuilla Saints I ja Saint II on kuvia~ikoneita ja kertomuksia heidän elämstään ja siitä mitä he merkitsevät meille tänään.Me voimme kunnioittaa ikonien esittämiä Pyhiä ja niiden ilmentämiä asioita ja elämäntapoja mutta Ikonia ei ole tarkoitettu palvottavaksi.

Lukijalla on myös mahdollisuus hankkia itselleen luostarissa valmistettu ja siunattu Pyhä Ikoni.
Saints I 1-80 eri Pyhää.
Olkaa Hyvät.


Tilaus » Info »


Suuret Juhlat
Kirkkovuosi
syys
talvi
kevät
kesä

Photobucket - Video and Image Hosting
Bible
Fixed Feast
Sunday of the Publican
Meatfare Sunday
Forgiveness Sunday
Palm Sunday
->
Pascha
Mid-Pentecost
Holy Ascension
Pentecost-Trinity Sunday
All Saints

Photobucket - Video and Image Hosting
Sanastoa

Sofia
Volosov
Lebedeva
Juri Bondar
Rukousnauha
ruusukko
Merisaarna
Ruusukkorukous
Metalli-ikonit
Elisabeth
Varvara
Marian Ilmestys
 

377999