Katson ikonia -Ikoni katsoo minua


Ikonit
Ajatellaan usein kuuluvan ortodokseille mutta ei niiden todella tarvitse olla vain ortodoksikristityn elämään kuuluvia sillä
Pyhiä kuvia on ollut kodeissa ja kirkoissa varhaiskristilliseltä ajalta lähtien .
Minkä Sana ilmoittaa korvalle sen kuva silmälle.

Ikoneilla
onkin ensisijassa opettava merkitys .
Niitä pidetään evankeliumin ja ristin kanssa
todistajina Kristuksen suorittamasta pelastusteosta.
Ikonia ei koskaan palvota; PALVONTA kuuluu yksinomaan Kolmiyhteiselle Jumalalle.

Sen sijaan ikoni on Pyhä kuva joka kirkastaa kuvattavan kautta Jumalan lihaksitulosta ja on siten Jeesuksen syntymän , Hänen maanpäällisen elämänsä – ja ennenkaikkea hänen ylösnousemuksensa todistus.
Inkarnaatio mahdollistikin ikonien tekemisen; Kristuksen syntymässä Jumala tuli lihaksi ja mahdollisti kuvaamattoman Jumalan kuvaamisen. Tämä kumosi juutalaisille annetun kuvakiellon.

Ikonin kuvan katsominen ja ajattelu vahvistaa hengellistä elämäämme ja saattaa meidät rukoukseen.

Ikoni avaa hengellistä tietä ei vain sunnuntaisin ja kirkossa vaan myös arjessa –kaikissa toimissamme-. myös ruumiillisissa-älyllisissä ja maallisissa toimissamme.

Varhaisimmat ikonit esittivät Kristusta ja Hänen äitiään Neitsyt Mariaa.
Pyhien kunnioittaminen tuli osaksi ikoneita todistukseksi Jumalan työstä heidän elämässään,
Pyhän hengen vaikutuksesta johtamaan ihmisiä hengellisyyden tiellä.
Pyhät ihmiset ovatkin ikään kuin ystäviämme ,kanssakilvoittelijoitamme.

Pyhyyttä ihmisessä ei koskaan ajatella hänen itsensä saavutukseksi vaan se on aina Jumalasta lähtöisin ja todistaa meille Jumalan suuruutta ja Pyhyyttä .
Pyhiä , ikoneissa kuvattuja voimme pitää ja kunnioittaa ikään kuin ystävinämme ja kanssakilvoittelijoinamme joiden elämässä näkyi Jumalan voima ja suuruus.
Keskuudessamme eläviä ihmisiä ei ikoneissa esitetä.

Ikonia ei myöskään koskaan signeerata vaan tekijä säilyy anonyyminä koska Ikoni valmistetaan Jumalan kunniaksi.
Ikonien tehtävä vaikka ovatkin usein hyvin kauniita ei ole esteettisessä kauneudessa vaan ikoni tehdään rukouksella ja nimenomaan rukousta varten.

Ikonia ´suudellaan´ ruumiilla,mielellä ja tunteella.
Myös liekki(tuohus/lampukka) ja suitsutus ovat kunnioituksen osoituksia Pyhiä kuvia kohtaan.
Ikoneiden suutelemisesta on olemassa erilaisia ,kultuureistakin riippuvia perinteitä.
Pääperiaatteina voidaan kuitenkin pitää:
Kristusta Jumalan Poikaa kohtaan osoitetaan alamaisuutta ja siksi jalkoihin suuteleminen on soveliainta.
Jumalansynnyttäjää Neitsyt Mariaa voimme suudella käteen ja muita Pyhiä kohtaan
osoitamme kunnioitusta häntä kunnioittavan ystävän poskisuudelmalla.
Sanastoa

suomi-русский

богословие
aina ja iankaikkisesti «во веки веков»
anateema анафема
apostoli апостол
apostoli Johannes апостол Иоанн
arkkienkeli архангел
armahtaa (по-)миловать
Armahtaja милостивый, милосердный
armo милость
dogmi догмат
eksorkismi экзорцизм (изгнание дьявола, бесов)
Elämänantaja Податель Жизни
enkeli ангел
ennaltamääräytymisoppi предопределение
evankelista евангелист
Golgatan risti Голгофский крест
helvetti ад
henki дух
Herra Господь
Herra Sebaot Господь Саваоф
ihmeidentekijä чудотворец
ikonoklasmi иконоборчество
inkarnaatio Воплощение (Христа, т.е. Боговоплощение); воплощение
Jeesuksen toinen tuleminen Второе пришествие Христа
Jeesus Kristus Иисус Христос
Jumalansynnyttäjä Богородица
Jumalanäiti Матерь Божья
Kaikkeinpyhin Всесвятая (в отношении Троицы или Богородицы)
kaikkinäkevä silmä Всевидящее Око
kerubi херувим
Kristuksen hautaan laskeminen погребение Христа
Kristus Kaikkivaltias Христос Вседержитель
lunastaa выкупить(-ать), искупить(-ать)
Lunastaja Искупитель, Спаситель
lunastus искупление
Luoja Творец
luominen творение (архаич.: тварь)
marttyyri мученик
mysteeri таинство
Neitsyt Дева
Neitsyt Maria Дева Мария
Nikolaos ihmeidentekijä Николай Чудотворец
paratiisi рай
pelastaa спасать
Pelastaja Спаситель
pelastus спасение
profeetta пророк
Pyhä Святой
Pyhä Henki Святой Дух
ristiinnaulittu Kristus распятый Христос
saatana сатана
serafi серафим
suojelusenkeli ангел-хранитель
synti грех
syntinen грешник
taivas небо
taivasten valtakunta Царство Небесное
ylösnouseminen Воскресение


Ortodoksinen seurakunta православный приход
patriarkka патриарх
arkkipiispa архиепископ
piispa епископ
metropoliitta митрополит
apulaispiispa викарный епископ
esipaimen владыка (обращение к епископу)
igumeni игумен
igumenia игуменья
arkkimandriitta архимандрит
rovasti протоиерей
kirkkoherra настоятель (прихода)
pastori пастырь, священник, пастор
kanttori регент хора, кантор
diakoni дьякон
alidiakoni, ipodiakoni иподьякон
pappi пресвитер, священник
papisto духовенство, священство, причт, клир
lukija чтец
ponomari пономарь, алтарник
maallikko мирянин

patriarkaatti патриархат
hiippakunta епархия
kirkollishallitus Церковное управление
kirkolliskokous церковный собор
kirkollisvero церковный налог
seurakunnan valtusto Приходской совет
kirkkoherranvirasto канцелярия прихода

Luostari монастырь
Athos-vuori гора Афон, Святая гора
pääluostari лавра (главный монастырь)
munkkiluostari мужской монастырь
nunnaluostari женский монастырь
sivuluostari монастырское подворье
skiitta скит
veljestö братство
munkki монах
pappismunkki иеромонах
viitankantajamunkki рясофорный монах
skeemamunkki схимонах
noviisi послушник
sisaristo сестричество
nunna монахиня
luostarilupaus монашеские обеты
askeesi аскеза, аскетизм
naimattomuus целибат, безбрачие
kuuliaisuus послушание
köyhyys нестяжание
kilvoitus подвиг
paramantia параманд (плат с изображением распятия, который носят монахи под одеждой)
kutsumus призвание
pyhiinvaeltaja паломник
pyhiinvaellus паломничество
pyhiinvaelluspaikka место паломничества; святое место, святыня
pyhiinvaeltaa паломничать
vihkimys посвящение в степень священства, рукоположение, хиротония
rukousnauha молитвенная связь
matkamiehen risti поклонный крест
rukoussääntö молитвенное правило


Ikonit иконы
Neitsyt Marian ilmestys Благовещение Пресвятой Богородицы
viimeinen ehtoollinen Тайная вечеря
Aleksanteri Nevski св. благоверный князь Александр Невский
Pyhä Nikolaos св. Николай
riisa риза
ihmeitätekevä чудотворный


Raamattu Библия
vanha testamentti Ветхий завет
uusi testamentti Новый завет
kanoni канон (состав книг Священного Писания, принятый Церковью)


Toimitukset, palveluksetбогослужение
akatistos акафист
hautauspalvelus отпевание
Kristuksen hautauspalvelus Отпевание Спасителя (служба утрени Великой субботы)
panihida Панихида
vainajien muistopalvelus поминовение усопших
iltarukoukset вечерние молитвы
Andreas Kreetalaisen katumuskanoni Великий покаянный канонпрп. Андрея Критского
suuri ehtoonjälkeinen palvelus Великое повечерие
hetket часы
paastohetki Царские часы
ensimmäinen hetki Первый час
kolmas hetki Третий час
kuudes hetki Шестой час
yhdeksäs hetki Девятый час
kodin siunaus освящение дома
liturgia литургия
ennenpyhitettyjen lahjain liturgia Литургия преждеосвященных Даров
aamupalvelus утреня
rukouspalvelus молебен
hetkipalvelus служба часов
kolmikanoni трипеснец
vigilia всенощное бдение
vedenpyhitys водосвятие (освящение воды)

eukaristia Евхаристия (от греч. - благодарение)
ristisaatto крестный ход
proskomidi проскомидия (от греч. - приносить; часть литургии, на которой совершается приготовление хлеба и вина для Евхаристии)
suuri saatto Великий вход
pieni saatto Малый вход
pyhät lahjat Святые Дары
ehtoollisleipä просфора (от греч. - приношение)
kirkkoleipä просфора
kerubiveisu Херувимская песнь
doksologia славословие
epikleesi эпиклесис (молитва - призывание Св. Духа)
epistola Апостол
eksapostilario эксапостиларий
katisma кафизма
kontakki кондак
ektenia ектенья
anomusektenia Просительная ектенья
suuri ektenia Великая ектенья
hartauden ektenia Сугубая ектенья
pieni ektenia Малая ектенья
kiitosvirsi, ylistysveisu величание
Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi Песнь Богородицы (на утрене)
parimia паремия
prokimeni прокимен
maahankumarrus поклонение
polyeleopsalmi «хвалитные» псалмы (псалмы полиелея на утрене)
saarna проповедь
stikiira стихира
tropari тропарь
liitelauselma стих
uskontunnustus Символ веры
rukoilla молиться
ylistää славить, прославлять, восхвалять
ristinmerkki крестное знáмение
polvistuminen коленопреклонение, земной поклон
bysanttilainen laulu Византийское пение
siunaus благословение
avuksihuutaminen моление, прошение, взывание о помощи

Sakramentit таинства
kaste Крещение
kastaa крестить
kaularisti крестильный (нательный) крест
kummilapsi крестник
kummi крёстный
nimenantorukous чин наречения имени
öljyvoitelu елеопомазание
kummius поручительство
mirhalla voitelu Миропомазание
ehtoollinen Причащение, Приобщение
katumus Покаяние
synninpäästö исповедь
rippi-lapsi исповедующийся, духовное чадо
rippi-isä исповедник; духовник, духовный отец
epitimia епитимья (от греч. - наказание)
katua каяться
katumus покаяние
avioliitto Брак
pappeus Священство
sairaanvoitelu Елеосвящение (Соборование)


Jumalanpalveluspuvut богослужебные облачения
alusviitta подрясник (часть облачения духовенства)
päällysviitta ряса (верхнее облачение духовенства)
mantia (piispan vaate) мантия (монашеская верхняя одежда или одеяние епископа при входе в храм)
kamilafka (kreikkalainen papin päähine) камилавка (головной убор духовенства)
skufia (venäläinen papin päähine) скуфия (головной убор духовенства)
klobukki (kamilafka, jossa huntu - munkit, piispat) клобук (головной убор монашествующего духовенства)
mitra митра (головной убор, в первую очередь епископа, надеваемый во время богослужения)
kaularisti наперсный крест (у пресвитера)
panagia (piispalla kaulassa, Jumalansynnyttäjän ikoni) панагия (нагрудная икона, обычно Богородицы, у епископа)
sauva посох
epigonaatio (salmiakin muotoinen vaate kyljellä) палица (часть богослужебного облачения епископа и пресвитера)
sakkos (piispan päälimmäisin stikari) саккос (от евр. - рубище; часть богослужебного облачения епископа)
omofori (piispan tunnusvaate) омофор (часть богослужебного облачения епископа)
alusstikari подризник, стихарь (часть облачения епископа и пресвитера)
orari орарь (часть богослужебного облачения дьякона)
kierreorari протодьяконский орарь
hihat поручи (нарукавники, часть богослужебного облачения духовенства)
kuvevaate (papilla vyöllä, suorakaiteen muotoinen) набедренник (часть богослужебного облачения пресвитера)
epitrakiili епитрахиль (часть богослужебного облачения епископа и пресвитера)
vyö пояс (часть богослужебного облачения епископа и пресвитера)
paimensauva посох, епископский жезл


Varusteet, esineet храмовое устройство и предметы
alttari (huone) алтарь (восточная, главная часть храма)
alttaripöytä престол (стол, центральное место алтаря)
korkea paikka, katedra горнее место (пространство между престолом и восточной стеной алтаря)
ikonostaasi иконостас (от греч. - подставка под иконы)
pyhä portti царские врата
ikonostaasin sivuovet дьяконские двери
lampukka лампада
tuohus свеча

alttari-ikoni запрестольная икона
uhripöytä жертвенник
ehtoolliskalusto евхаристические сосуды
kasteastia крещальная купель
kirkkolippu хоругвь (укрепленное на длинном древке полотнище с иконой)
käärinliina (hautakuva) плащаница (плат с изображением тела Христа после снятия с креста или Успения Богородицы)
vihkikruunut венцы для совершения таинства Брака
voiteluöljyn astia сосуд для масла
voitelusivellin кисточка для помазания елеем или миром
analogi аналой (высокая подставка для икон или книг)
kotkamatto орлец
krusifiksi распятие
litaniateline литийный столик
seitsenhaarainen kynttelikkö семисвечник
vedenpyhitysastia сосуд для водосвятия

diskos дискос (блюдо на подножии, на которое полагаются агнец и частицы из просфор во время проскомидии)
tähti звездица (крестообразное соединение двух металлических дуг, используемое на проскомидии)
ehtoollismalja потир (чаша для причащения)
keihäs копие (нож с треугольным лезвием, используемый на проскомидии)
ehtoollislusikka лжица (ложка для причастия)
ehtoollispeitteet покровцы (платы, которыми покрываются дискос и потир)
ehtoolliskauhat, -kupit ковшик

suitsutus ладан
suitsutusastia, kadila кадило
suitsukerasia коробочка для ладана
pihka смола, ладан

jälkiviinipöytä запивочный столик
vainajain muistelupöytä канун (столик для свечей и приношений при поминании за упокой)

antiminssiliina антиминс (плат с зашитыми частицами мощей, на котором совершается литургия)
siunausristi /käsiristi напрестольный крест
evankeliumikirja Евангелие
sakramenttilipas дарохранительница

ripidi (varren päässä oleva levy, johon on kuvattu enkeli) рипида (металлический диск на шесте, используемый при архиерейском служении)
dikiri (piispan kaksihaarainen kynttilä) дикирий (подсвечник для двух свечей, используемый при архиерейском служении)
trikiri (kolmihaarainen kynttilä) трикирий (подсвечник для трех свечей, используемый при архиерейском служении)


Paikat храмы
kirkko церковь, храм
tsasouna, rukoushuone часовня
katedraali собор (кафедральный)
luostari монастырь
temppeli, pyhäkkö храм
kupoli купол


Juhlat праздники
12 suurta juhlaa Двунадесятые праздники
Pääsiäinen Пасха, Светлое Христово Воскресение
Pääsiäissunnuntai Святая и Великая неделя Пасхи (ц.-сл.)
Jumalanäidin syntymäjuhla Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Ristinylentämisen päivä Воздвиtжение Честноtго и Животворящего Креста Господня

Marian temppeliintuominen Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Kristuksen syntymäjuhla, Joulu Рождество Господа и Бога нашего Иисуса Христа
Kristuksen kaste Крещение Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Богоявление
Herran temppeliintuominen Среtтение Господа нашего Иисуса Христа
Neitsyt Marian ilmestys Благовещение Пресвятой Богородицы
Jeesuksen Jerusalemiin ratsastaminen Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)
Helatorstai, Kristuksen taivaaseen astuminen Вознесение Господне
Helluntai День Святой Троицы. Пятидесятница
Kristuksen kirkastuminen Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Neitsyt Marian kuolonuneen nukkuminen Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии


Muut juhlat Другие праздники
Suuri Paasto Великий пост
Jumalansynnyttäjän juhlapyhä Собор Пресвятой Богородицы
Karjalan valistajien juhla Собор Карельских святых
Johannes Kastajan syntymä Рождество честноtго славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Sergei ja Herman Valamolaiset Святых преподобных Сергия и Германа Валаамских
Apostolit Pietari ja Paavali Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла
Pyhäinpäivä Всех святых
Vainajain muistelupäivä Поминовение усопших. Родительская субботаaina ja iankaikkisesti «во веки веков»
anateema анафема
apostoli апостол
apostoli Johannes апостол Иоанн
arkkienkeli архангел
armahtaa (по-)миловать
Armahtaja милостивый, милосердный
armo милость
dogmi догмат
eksorkismi экзорцизм (изгнание дьявола, бесов)
Elämänantaja Податель Жизни
enkeli ангел
ennaltamääräytymisoppi предопределение
evankelista евангелист
Golgatan risti Голгофский крест
helvetti ад
henki дух
Herra Господь
Herra Sebaot Господь Саваоф
ihmeidentekijä чудотворец
ikonoklasmi иконоборчество
inkarnaatio Воплощение (Христа, т.е. Боговоплощение); воплощение
Jeesuksen toinen tuleminen Второе пришествие Христа
Jeesus Kristus Иисус Христос
Jumalansynnyttäjä Богородица
Jumalanäiti Матерь Божья
Kaikkeinpyhin Всесвятая (в отношении Троицы или Богородицы)
kaikkinäkevä silmä Всевидящее Око
kerubi херувим
Kristuksen hautaan laskeminen погребение Христа
Kristus Kaikkivaltias Христос Вседержитель
lunastaa выкупить(-ать), искупить(-ать)
Lunastaja Искупитель, Спаситель
lunastus искупление
Luoja Творец
luominen творение (архаич.: тварь)
marttyyri мученик
mysteeri таинство
Neitsyt Дева
Neitsyt Maria Дева Мария
Nikolaos ihmeidentekijä Николай Чудотворец
paratiisi рай
pelastaa спасать
Pelastaja Спаситель
pelastus спасение
profeetta пророк
Pyhä Святой
Pyhä Henki Святой Дух
ristiinnaulittu Kristus распятый Христос
saatana сатана
serafi серафим
suojelusenkeli ангел-хранитель
synti грех
syntinen грешник
taivas небо
taivasten valtakunta Царство Небесное
ylösnouseminen Воскресение


Ortodoksinen seurakunta православный приход
patriarkka патриарх
arkkipiispa архиепископ
piispa епископ
metropoliitta митрополит
apulaispiispa викарный епископ
esipaimen владыка (обращение к епископу)
igumeni игумен
igumenia игуменья
arkkimandriitta архимандрит
rovasti протоиерей
kirkkoherra настоятель (прихода)
pastori пастырь, священник, пастор
kanttori регент хора, кантор
diakoni дьякон
alidiakoni, ipodiakoni иподьякон
pappi пресвитер, священник
papisto духовенство, священство, причт, клир
lukija чтец
ponomari пономарь, алтарник
maallikko мирянин

patriarkaatti патриархат
hiippakunta епархия
kirkollishallitus Церковное управление
kirkolliskokous церковный собор
kirkollisvero церковный налог
seurakunnan valtusto Приходской совет
kirkkoherranvirasto канцелярия прихода

Luostari монастырь
Athos-vuori гора Афон, Святая гора
pääluostari лавра (главный монастырь)
munkkiluostari мужской монастырь
nunnaluostari женский монастырь
sivuluostari монастырское подворье
skiitta скит
veljestö братство
munkki монах
pappismunkki иеромонах
viitankantajamunkki рясофорный монах
skeemamunkki схимонах
noviisi послушник
sisaristo сестричество
nunna монахиня
luostarilupaus монашеские обеты
askeesi аскеза, аскетизм
naimattomuus целибат, безбрачие
kuuliaisuus послушание
köyhyys нестяжание
kilvoitus подвиг
paramantia параманд (плат с изображением распятия, который носят монахи под одеждой)
kutsumus призвание
pyhiinvaeltaja паломник
pyhiinvaellus паломничество
pyhiinvaelluspaikka место паломничества; святое место, святыня
pyhiinvaeltaa паломничать
vihkimys посвящение в степень священства, рукоположение, хиротония
rukousnauha молитвенная связь
matkamiehen risti поклонный крест
rukoussääntö молитвенное правило


Ikonit иконы
Neitsyt Marian ilmestys Благовещение Пресвятой Богородицы
viimeinen ehtoollinen Тайная вечеря
Aleksanteri Nevski св. благоверный князь Александр Невский
Pyhä Nikolaos св. Николай
riisa риза
ihmeitätekevä чудотворный


Raamattu Библия
vanha testamentti Ветхий завет
uusi testamentti Новый завет
kanoni канон (состав книг Священного Писания, принятый Церковью)


Toimitukset, palveluksetбогослужение
akatistos акафист
hautauspalvelus отпевание
Kristuksen hautauspalvelus Отпевание Спасителя (служба утрени Великой субботы)
panihida Панихида
vainajien muistopalvelus поминовение усопших
iltarukoukset вечерние молитвы
Andreas Kreetalaisen katumuskano


Tilaus » Info »


Suuret Juhlat
Kirkkovuosi
syys
talvi
kevät
kesä

Photobucket - Video and Image Hosting
Bible
Fixed Feast
Sunday of the Publican
Meatfare Sunday
Forgiveness Sunday
Palm Sunday
->
Pascha
Mid-Pentecost
Holy Ascension
Pentecost-Trinity Sunday
All Saints

Photobucket - Video and Image Hosting
Sanastoa

Sofia
Volosov
Lebedeva
Juri Bondar
Rukousnauha
ruusukko
Merisaarna
Ruusukkorukous
Metalli-ikonit
Elisabeth
Varvara
Marian Ilmestys
 

377999