Katson ikonia -Ikoni katsoo minua


Ikonit
Ajatellaan usein kuuluvan ortodokseille mutta ei niiden todella tarvitse olla vain ortodoksikristityn elämään kuuluvia sillä
Pyhiä kuvia on ollut kodeissa ja kirkoissa varhaiskristilliseltä ajalta lähtien .
Minkä Sana ilmoittaa korvalle sen kuva silmälle.

Ikoneilla
onkin ensisijassa opettava merkitys .
Niitä pidetään evankeliumin ja ristin kanssa
todistajina Kristuksen suorittamasta pelastusteosta.
Ikonia ei koskaan palvota; PALVONTA kuuluu yksinomaan Kolmiyhteiselle Jumalalle.

Sen sijaan ikoni on Pyhä kuva joka kirkastaa kuvattavan kautta Jumalan lihaksitulosta ja on siten Jeesuksen syntymän , Hänen maanpäällisen elämänsä – ja ennenkaikkea hänen ylösnousemuksensa todistus.
Inkarnaatio mahdollistikin ikonien tekemisen; Kristuksen syntymässä Jumala tuli lihaksi ja mahdollisti kuvaamattoman Jumalan kuvaamisen. Tämä kumosi juutalaisille annetun kuvakiellon.

Ikonin kuvan katsominen ja ajattelu vahvistaa hengellistä elämäämme ja saattaa meidät rukoukseen.

Ikoni avaa hengellistä tietä ei vain sunnuntaisin ja kirkossa vaan myös arjessa –kaikissa toimissamme-. myös ruumiillisissa-älyllisissä ja maallisissa toimissamme.

Varhaisimmat ikonit esittivät Kristusta ja Hänen äitiään Neitsyt Mariaa.
Pyhien kunnioittaminen tuli osaksi ikoneita todistukseksi Jumalan työstä heidän elämässään,
Pyhän hengen vaikutuksesta johtamaan ihmisiä hengellisyyden tiellä.
Pyhät ihmiset ovatkin ikään kuin ystäviämme ,kanssakilvoittelijoitamme.

Pyhyyttä ihmisessä ei koskaan ajatella hänen itsensä saavutukseksi vaan se on aina Jumalasta lähtöisin ja todistaa meille Jumalan suuruutta ja Pyhyyttä .
Pyhiä , ikoneissa kuvattuja voimme pitää ja kunnioittaa ikään kuin ystävinämme ja kanssakilvoittelijoinamme joiden elämässä näkyi Jumalan voima ja suuruus.
Keskuudessamme eläviä ihmisiä ei ikoneissa esitetä.

Ikonia ei myöskään koskaan signeerata vaan tekijä säilyy anonyyminä koska Ikoni valmistetaan Jumalan kunniaksi.
Ikonien tehtävä vaikka ovatkin usein hyvin kauniita ei ole esteettisessä kauneudessa vaan ikoni tehdään rukouksella ja nimenomaan rukousta varten.

Ikonia ´suudellaan´ ruumiilla,mielellä ja tunteella.
Myös liekki(tuohus/lampukka) ja suitsutus ovat kunnioituksen osoituksia Pyhiä kuvia kohtaan.
Ikoneiden suutelemisesta on olemassa erilaisia ,kultuureistakin riippuvia perinteitä.
Pääperiaatteina voidaan kuitenkin pitää:
Kristusta Jumalan Poikaa kohtaan osoitetaan alamaisuutta ja siksi jalkoihin suuteleminen on soveliainta.
Jumalansynnyttäjää Neitsyt Mariaa voimme suudella käteen ja muita Pyhiä kohtaan
osoitamme kunnioitusta häntä kunnioittavan ystävän poskisuudelmalla.
Vuonna 1551
”Ikonimaalareista ja kunnioitettavista ikoneista”
annettu kehoitus hyvin opastaa meille miten ikoneihin
ja niiden tekemiseen olisi mielekästä suhtautua
yhä tänäkin päivänä

”Ikonimaalarin täytyy olla nöyrä, vaatimaton
ja jumalaapelkääväinen.
Hän ei saa olla lavertelija
eikä kujeilija (leikinlaskija),
ei riidanhaluinen eikä kateellinen,
ei juoppo, varas eikä murhaaja.
Kaikkialla hänen täytyy säilyttää
sielullinen ja ruumiillinen puhtaus.
Mutta se,
joka voi pitää nämä elämänsä loppuun asti,
saa lain mukaisesti solmia avioliiton,
ja hänen täytyy pitää se kunniassa.
Hänen tulee usein käydä hengellisen johtajansa luona
ja puhua hänen kanssaan kaikesta
ja elää tämän neuvojen mukaisesti
paastossa, rukouksessa, pidättyväisyydessä
ja viisaassa nöyryydessä välttäen
kaikkea moitetta ja siivottomuutta.
Ikonimaalarin täytyy maalata suurella huolella
Herramme Jeesuksen Kristuksen
ja Kaikkeinpyhimmän Äitinsä
sekä pyhien profeettojen, apostolien,
pappis- ja naismarttyyrien
ja pyhien naisten ja kirkkoisien
kuvat vanhojen ikonimaalareitten
kuvien esimerkin
ja yhdennäköisyyden mukaisesti.”


Kristinuskossa luostarit ovat olleet tärkeitä hengellisen elämän keskuksia.,eräänlaisia
kristillisyyden etuvartioasemia..Myös Suomeen kristinusko levisi pääosin munkkien välityksellä. Luostareiden munkit ja nunnat ovat ovat aina toimineet ympäristönsä hyödyksi, mm opetustoiminnalla sekä huolehtimalla esim kirjallisuuden leviämisestä.

Kappelirakennuksen ja munkkien kammioiden lisäksi luostarialueella tai läheisyydessä on usein monia muitakin tärkeitä toimipisteitä esimerkiksi sairaala, orpokoti, majapaikka matkalaisille, koulu, karjanhoitotilat, kirjasto ja viljelyksiä....

Maailman muutokset ovat koskettaneet toki luostarielämääkin. mutta vanhoista perinteisistä toimintaperiaatteista ja -tavoista ei ole luovuttu.
Perinteisesti luostarit ovat omavaraisia ja saavat tulonsa mm. maataloudesta sekä erilaisten tuotteiden valmistuksesta.
Luostareiden taloudellisena tavoitteena on tänäkin päivänä riippumaton omavaraisuus ja pyytetön lähimmäisten auttaminen.


Tilaus » Info »


Suuret Juhlat
Kirkkovuosi
syys
talvi
kevät
kesä

Photobucket - Video and Image Hosting
Bible
Fixed Feast
Sunday of the Publican
Meatfare Sunday
Forgiveness Sunday
Palm Sunday
->
Pascha
Mid-Pentecost
Holy Ascension
Pentecost-Trinity Sunday
All Saints

Photobucket - Video and Image Hosting
Sanastoa

Sofia
Volosov
Lebedeva
Juri Bondar
Rukousnauha
ruusukko
Merisaarna
Ruusukkorukous
Metalli-ikonit
Elisabeth
Varvara
Marian Ilmestys
 

378633